&

Notícies

Nova Edició programa de Generació d´Idees del Parc de Recerca de la UAB

Inscripcions obertes per a la quarta edició del programa de Generació d´Idees del PRUAB.

El Programa Generació d'Idees contribueix a fomentar l'esperit emprenedor, la cultura de la innovació i donar suport a modelar les idees dels investigadors i doctorands de tots els àmbits científics del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta quarta edició està centrada en noves aplicacions per a la tecnologia aeroespacial.

Inscripcions obertes pel programa empenta. Fins el 15 de novembre.

Oberta la Convocatòria per al programa Empenta. Enguany se celebra ja la 5a edició del programa d'acceleració de noves empreses de base tecnològica o/i innovadores.

Organitzat per ESADECREAPOLIS, el programa Empenta té com a objectiu acompanyar les startups que es troben en fases inicials focalitzant-se en les àrees crítiques del procés de creació de l'empresa: Equip, Model de negoci i Finançament.

Allotjament empresarial, Centre d´Empreses Industrials de Can Roqueta

El nou Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta, creat per a la implantació de petites empreses de nova creació, empreses en procés de consolidació i empreses consolidades i per dinamitzar el polígon de Can Roqueta, està a disposició de les empreses en la seva totalitat.

Recentment han finalitzat les obres de la primera planta de la instal·lació i, per tant, a l’oferta de naus i espais de treball i serveis comuns per lloguer s’hi suma una oferta de despatxos per a ús privat.

 

l´OBSERVATORI D´ECONOMIA LOCAL PUBLICA L´INFODADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015

“El segon trimestre de 2015 es tanca amb l’augment més important de l’ocupació a la ciutat dels últims 7 anys (un 5,9%; 3.385 ocupats més)"

Aquesta, entre altres, és una de les dades més rellevants que trobaràs a l´Infodades del primer trimestre de 2015 publicat per l´Observatori d´Economia Local de Sabadell.

l´OBSERVATORI D´ECONOMIA LOCAL PUBLICA L´INFODADES DEL QUART TRIMESTRE DE 2015

60.400 és el nombre de llocs de treball a Sabadell en finalitzar l’any 2015, 1.419 més que l’any anterior (un 2,4% més). En relació amb el trimestre anterior s’ha produït un lleuger descens, en aquest cas del 0,2% (123 llocs de treball menys). Els tres principals sectors d’activitat presenten un comportament positiu en relació amb el mateix moment de l’any anterior. L’increment més important, en termes relatius, és el registrat per la construcció, en què els llocs de treball assalariat creixen un 2,8% interanual (59 llocs de treball més) i els llocs de treball autònom un 6,2% interanual (102 llocs més).

Aquestes i altres dades son les que pots consultar al l´Infodades del darrer trimestre de 2015.