&

Notícies

Programa per a la nova implantació de comerços i millora dels establiments

L’objectiu d’aquest ajut és la recuperació dels locals buits i la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals.
 
Què es subvencionable?
 
En el cas de recuperació dels locals buits:
 • La compra, arrendament o concessió administrativa de local.  
 • L’ús d’aparadors de locals tancats.
 • La continuïtat de l’empresa comercial (cessions de negocis o traspassos).
 • L’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.
 
En el cas de reformes d’establiments:
 • La reforma en parades de mercats municipals i la reforma de botigues a peu de carrer, que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys.
Requisits:  Inversió mínima de 2.000 euros.
 
En el cas de compra, lloguer o autorització d’ús o concessió administrativa ser el titular del contracte corresponent. Els establiments s’han de destinar a l’explotació d’alguna activitat de comerç al detall, de promoció de l’artesania o d’impuls a la moda.
 
Han de disposar del corresponent permís municipal.
 
Queden excloses inversions que superin els 60.000 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals.
 
Quantia: Fins els 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros.
 
Despeses subvencionables
 • En el cas de recuperació de locals buits: les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les derivades de l’obertura de l’establiment ( obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d’embelliment d’aparadors, etc).
 • En el cas de reforma d’establiments:  les despeses derivades de les reformes de l’establiment (parada de mercat o botiga a peu de carrer amb antiguitat mínima de 10 anys).
Documentació complementària a la sol·licitud:
 • Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment (previ a la realització de les reformes).
 • Còpia de la llicència d’obertura municipal o document equivalent.
 • Si es tracta de recuperació de locals buits, còpia del contracte corresponent signat.
 • Pressupost detallat o factures de les despeses ocasionades per l’obertura de l’establiment o de les reformes.
 • Si es un traspàs o cessió de negoci, còpia signada del contracte de cessió o traspàs.